Zakłady Mięsne Świderscy

Firma Zakłady Mięsne Świderscy w Kosowie Lackim przy ul. Radosnej 6, jest firmą rodzinną założoną przez Kazimierza Świderskiego w 1993 roku. Firma zatrudnia wyłącznie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Zakłady Mięsne ŚwiderscyZaopatruje się w podstawowy surowiec do produkcji w zatwierdzonych fermach trzody chlewnej znajdujących się pod nadzorem weterynaryjnym.

Obecnie w skład firmy wchodzi jeden zakład produkcyjny, w którym wyodrębnione są 4 działy:

  • dział uboju, specjalizuje się w uboju świń (zdolność ubojowa wynosi 140 jednostek/tydzień)
  • dział rozbioru specjalizuje się w i rozbiorze trzody chlewnej zdolność produkcyjna rozbiorowa wynosi 10t/tydzień).
  • dział przetwórczy który specjalizuje się w przetwórstwie elementów wieprzowych (zdolność produkcyjna przetwórcza wynosi 10t/tydzień)

Zakład dysponuje nadanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokołowie Podlaskim numerem identyfikatora weterynaryjnego 14290202 i został zakwalifikowany do handlu na rynku UE. Zakład w pełni spełnia wymagania Dyrektywy Rady 64/433/EEC Głównym produktem końcowym są półtusze wieprzowe, elementy mięsne, wędliny, podroby.

Firma w obecnym wymiarze funkcjonuje od grudnia 2001 roku i jest prywatnym zakładem rodzinnym, jednak od grudnia 2011 roku funkcjonuje w dwóch budynkach:

Budynek przetwórni 1Budynek ubojni trzody chlewnej w którym znajduje się również dział rozbioru oraz dział pozyskiwania jelit wieprzowych. Ponadto znajdują się w nim chłodnie produktu gotowego( półtusz, mięsa rozbiorowego, ośrodków wieprzowych) oraz magazyn żywca.

Budynek przetwórni mięsa w którym znajduje się pomieszczenia: peklowni, produkcji, pomieszczenie dodatków, obróbka termiczna, myjnia pojemników przedchłodnia, chłodnia produktu gotowego, pakowalnia, ekspedycja, pomieszczenie na jelita, pomieszczenie na odpady, zaplecze wędzarni, kotłownia.

Jest to nowo wybudowany budynek oddany do użytku w grudniu 2011 roku.

Firma posiada wdrożony system HACCP zgodny z wymaganiami Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, REV. 4-2003) obejmuje cały proces produkcji tj.

  • produkcja półtusz,
  • produkcja elementów wieprzowych
  • produkcja przetworów mięsnych od momentu przyjęcia surowca do wydania produktu z magazynu wyrobów gotowych.

W ramach systemu HACCP zapewniono, że wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa żywności, których można oczekiwać w odniesieniu do produktów objętych systemem są zidentyfikowane, oceniane i kontrolowane w taki sposób, by ani bezpośrednio ani pośrednio nie szkodziły one klientowi.

System HACCP został opracowany z uwzględnieniem następujących zagrożeń zdrowotnych:

  • mikrobiologicznych obecność mikroorganizmów chorobotwórczych i toksynotwórczych
  • chemicznych
  • fizycznych

W ramach nadzorowania systemu Zarządzania Jakością i systemu HACCP zidentyfikowano procesy zewnętrzne, które są objęte nadzorem: Usługi DDD

 

 

© 2012 Zakłady Mięsne Świderscy created by Safeglass O firmie Polityka Jakości Oferta Sklepy Galeria Kontakt