„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Rozbudowa i zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa w Zakładach Mięsnych „ŚWIDERSCY” Kazimierz Świderski mająca na celu Rozbudowa i zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa w Zakładach Mięsnych „ŚWIDERSCY” Kazimierz Świderski współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

Nasza Specjalność